Kedvezőbb euróátutalási díjak

/ 2018. szeptemberi lapszám

Az állandó képviselők 2018. június 27-én állapodtak meg az unión belüli, határokon átnyúló euróátutalások díjának csökkentéséről szóló bizottsági javaslatra vo­natkozó tanácsi tárgyalási álláspontról.

Bár az euróövezetben a határokon átnyúló és a belföldi euróátutalások 2009 óta ugyanolyan díjszabás alá esnek, az euróövezeten kívülről indított, határokon átívelő euróátutalásokra jelenleg magasabb díjak vonatkoznak.

Az Európai Bizottság ezért javaslatot tett arra, hogy a ha­tárokon átnyúló, euróban történő fizetések (például átutalá­sok, kártyás fizetések és pénzfelvételek) díját annak a díjnak az összegéhez igazítsák, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató egy azonos összegű, a szolgáltató tagállamának pénznemében végzett megfelelő pénzügyi műveletért felszámolna a szolgál­tatást igénybe vevőnek.

A tanácsi módosításokat is tartalmazó javaslat fokozza továbbá a devizaátváltással kapcsolatos átláthatósági követelményeket.

A tanácsnak a határokon átnyúló fizetésekre vonatkozó tárgyalási megbízásának szövege angol nyelven érhető el a http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10345-2018-INIT/en/pdf oldalon keresztül.