EU HÍREK

/ 2024. áprilisi lapszám

Új szabályok a tőkepiaci unióban

Az Európai Unió Tanácsa 2024. február 26-án új szabályokat fogadott el az európai tőkepiacok javítása és az Unión belüli befektetővédelem megerősítése céljából.

Az elfogadott irányelv:

  • módosítja az alternatívbefektetésialap-kezelői irányelvet, amely az Unióban a fedezeti alapok, a magántőkealapok, a magán-hitelfinanszírozási alapok, az ingatlanalapok és más alternatív befektetési alapok kezelőit szabályozza;
  • korszerűsíti az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV), azaz a hagyományos, uniós szinten harmonizált lakossági befektetési alapokra, például a zárt végű alapokra és a befektetési társaságokra vonatkozó szabályozási keretet;
  • fokozza az európai eszközkezelési piacok integrációját, valamint korszerűsíti a kulcsfontosságú szabályozási szempontok keretét;
  • javítja a likviditáskezelési eszközök rendelkezésre állását, új követelményeket támasztva a vezetőkkel szemben ezen eszközök aktiválása érdekében;
  • tartalmazza a vállalatoknak hitelt nyújtó alapokra vonatkozó uniós szabályozási keretet, amelyet számos egyéb követelménnyel is kiegészít a pénzügyi stabilitást fenyegető kockázatok enyhítése és a befektetők megfelelő szintű védelmének biztosítása érdekében;
  • megerősített szabályokat vezet be a befektetéskezelők által a harmadik felekre történő átruházásra vonatkozóan.

Az új szabályok további kulcsfontosságú elemei közé tartoznak még a következők: a hatóságok közötti fokozott adatmegosztás és együttműködés, továbbá az alapokra, és így befektetőikre esetlegesen terhelt indokolatlan költségek feltárására, valamint a lehetséges félrevezető elnevezések megelőzésére irányuló, a befektetők jobb védelmét célzó új intézkedések.

A tagállamoknak a hatálybalépést követően 24 hónap áll majd a rendelkezésükre, hogy a szabályokat a nemzeti jogba ültessék át.

A tőkepiaci unióval kapcsolatban további információk érhetőek el a https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/european-capital-markets/ holnapon keresztül.