Dr. Kovács Attila - Helyi iparűzési adó

SALDO Zrt., 2024.

A kiadvány teljes körű útmutató a magyarországi helyi adókról, nem csupán a jogszabályokat veszi számba, hanem érthető és könnyen követhető módon példákon keresztül vezeti be az olvasót a helyi adók rendszerébe.

A kiadvány a helyi iparűzési adóra vonatkozó – 2024. január 1-jétől hatályos – anyagi és eljárási adótörvények, végrehajtási kormányrendelet, és más kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseinek nyelvtani és logikai értelmezése mellett a jogszabályhelyek összefüggéseinek magyarázatát is adja. A kiadványban a magyar adórendszerben speciális helyet betöltő helyi iparűzési adó (adózás) gyakorlati alkalmazásához számos példát és jogesetet, és néhány bírósági határozat indokolásából kiemelt érvet ismertet a szerző.

 

A kiadvány valamennyi jogalkalmazó (adózó, adózási szakember, adóhatóság) számára általános, elvi támpontokat nyújt a – teljesség igénye nélkül – a napi feladatok szakszerű ellátásához, ugyanakkor nem minősül tanácsadásnak, az az eltérő jogértelmezések közül a szerző által „helyesnek” ítélt szakmai vélemény és az esetleges jogvitákban képviselendő markáns álláspont kialakításához vagy a bonyolult jogesetek rendeződéséhez – a tényállás teljes körű ismerete mellett – további szakemberek bevonása lehet indokolt.