Dr. Csátaljay Zsuzsanna - Ingatlanok és építőipari ügyletek áfa-ja és számlázása 2024

, / 2024. márciusi lapszám

VEZINFÓ Kft., 2024.

Az ingatlanügyletek általában nagy értéket képviselnek és előfordulásuk is gyakori, ennél fogva magas adókockázatot hordoznak.

A kiadvány tartalmazza az ingatlanokhoz kapcsolódó aktuális hazai és nemzetközi hozzáadott-értékadó szabályokat, az Európai Bírósági döntéseket és a hazai joggyakorlatot, a téma komplexitásához mérten egyszerű nyelvezettel, sok gyakorlati példával igyekszik bemutatni az egyszerű ingatlanügylettől a bonyolultig, az adóalanyokon át az adóalanyisággal nem rendelkező személyekig az ingatlanokkal összefüggésben alkalmazandó korántsem egyszerű szabályozási környezetet. A kiadvány olyan fogalmakat is tisztáz, amelyek nemcsak kizárólag az ingatlanokhoz kapcsolódnak, viszont azok ismerete elengedhetetlen az ingatlanügyletek áfa szabályainak megértéséhez és gyakorlati alkalmazásához.

 

Kiadvány ismerteti – többek között – az ingatlan fogalmához tartozó speciális rendelkezéseket, az adójogi minősítéshez szükséges főbb rendezőelveket és szabályokat; bemutatásra kerülnek az ingatlanügyletek kapcsán keletkező adóalanyiság intézménye, az áfa körbe tartozó ügylet és ellenérték, az ingatlanokkal összefüggő adólevonási, valamint az adóköteles és adólevonásra nem jogosító tevékenységre vonatkozó áfa arányosítási szabályok, az alapvető számlázási szabályok, továbbá a speciális ingatlanügyletek is.