HÍREK

/ 2022. júniusi lapszám

Családi adó-visszatérítés: 685 milliárd forint a családoknál

A családoknak visszaadott adó teljes összege meghaladta a 685 milliárd fo­rintot. Február 14-ig 610 milliárd forin­tot kaptak vissza a gyermeket nevelő szülők, míg az adóbevallásokban to­vábbi 75 milliárdot igényeltek vissza. Az adó visszatérítéshez való jog még az szja-bevallás benyújtási határidejének elmulasztása miatt sem veszhet el, az adóból visszajáró összeg minden, 2021- ben családi kedvezményre legalább egy napig jogosult gyermekes szülőnek jár. Aki jogosult a visszatérítésre, de azt a bevallásában nem jelezte, önellenőrzést követően hozzájuthat a gyermekére te­kintettel visszajáró adó összegéhez. Az önellenőrzést egészen 2027. december 31-ig be lehet nyújtani.