HÍREK

/ 2020. márciusi lapszám

Nem ütközik uniós jogba a magyar távközlési és kereskedelmi különadó

A távközlési és kiskereskedelmi különadók nem sértettek EU-s jogot, mondta ki március 3-i ítéleteiben az Európai Unió Bírósága. A luxemburgi bíróság egyértelműen leszö­gezte azt is, hogy Magyarország nem sértett EU-s jogot a különadók bevezetésével, ugyanis nem minősül a vállalko­zásokkal szemben való hátrányos megkülönböztetésnek az, ha a különadók progresszív módon terhelik az árbevételt, el­sődlegesen a más tagállamokból származó személyek tulaj­donában álló vállalkozások esetén, és ez e piacok valós gaz­dasági helyzetét tükrözi.

A Vodafone Magyarország (C-75/18) és a Tesco-Glo­bal Áruházak (C-323/18) ítéleteiben a távközlési vállalko­zások és a kiskereskedelmi ágazatban tevékenységet foly­tató vállalkozások árbevételére Magyarországon kivetett különadókat összeegyeztethetőnek ítélte a luxemburgi tes­tület a letelepedés szabadságával és a hozzáadottértékadó-irányelvvel.