HÍREK

/ 2019. áprilisi lapszám
HÍREK

Záporoztak az SMS-ek az adóhivatalhoz

Összesen 435 ezren kérték meg az adóhi­vatalt, hogy postázza ki címükre az elké­szített szja-bevallási tervezetüket. A leg­többen, 330 ezren rövid szöveges telefon­üzenetet írtak. A második legnépszerűbb­nek a NAV internetes oldalán elérhető elektronikus űrlap számított, ezt 65 ezren töltötték ki. A hagyományos postai levelet több mint 15 ezren választották, 13 ezren a hivatal ügyfélszolgálataiban személyesen kérték a tervezet postázá­sát, tízezren pedig tele­fonon hív­ták a ha­tóságot. A terveze­teket áp­rilis 30-ig kapja kézhez a közel félmil­lió érintett. An­nak sem kell kétségbe­esni, aki elmulasztotta a határidőt, kérésre a tervezetet a NAV bármelyik kirendelt­ségén kinyomtatják Az ügyfélszolgálato­kon emellett arra is van lehetőség, hogy az adófizetők ügyfélkapus hozzáférést sze­rezzenek: az ezzel kapcsolatos teendők akár pár perc alatt elvégezhetők. Ezután pedig az interneten is megnézhető a be­vallástervezet.