Véndiák-találkozó a PSZK-n

/ SZAKma 2016. decemberi lapszám
Véndiák-találkozó a PSZK-n

Immár hagyományosan ünnepség és véndiák-találkozó keretében adták át az arany-, gyémánt- és vasdiplomákat a BGE Pénzügyi és Számviteli Karán.

Még szeptember végén került sor a Bu­dapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli karának hagyományos, hatodik alkalommal megrendezett véndiák-talál­kozójára. A találkozón számolhattak be a szervezők, hogy megtörtént a PSZK Vén­diák Egyesület bejegyzése, így megkezd­hetik a „hivatalos” tagtoborzást is.

Az esemény előtt dr. Sztanó Imre, a Véndiák Egyesület elnöke és dr. Ábel Ist­ván, a kar dékánja adta át az 50, 60, 65 éve végzett volt hallgatóknak a kitünteté­seket – 6 arany-, 20 gyémánt- és 3 vasdip­loma átadását tapsolta meg a közönség.

 

A kar vezetése a véndiák-találkozón ezüst pecsétgyűrűvel tiszteli meg azon volt hallgatóinkat, akik kiemelkedő szak­mai tevékenységükkel a kar képzésének hírnevét öregbítik. Az idei évben ezt a kitüntetést Burján Ákos és Thurzó Csaba vehette át.

Burján Ákos a PwC Kft. adóosztályán partnerként egy 50 fős csapattal új ter­mékek kidolgozásáért, ügyfelekkel való kapcsolattartásért felelős, elsősorban az energia- és gyógyszeriparágak terü­letén, valamint hozzá tartozik az átala­kulásokhoz és felvásárlásokhoz, illet­ve az IFRS-problémákhoz kapcsolódó adótanácsadási részleg. Thurzó Csaba 2011 óta a Magyar Posta Zrt. kontrolling igazgatója, ahol 80 fős szervezet vezető­jeként felügyeli a vállalat gazdálkodási fo­lyamatait. Emellett 2014-ben és 2015-ben is esettanulmánnyal járult hozzá a BGE-PSZK Lámfalussy Sándor Szakkollégiuma által szervezett kari esettanulmányi ver­seny sikeres megrendezéséhez, és egy­ben mindkét évben a zsűri elnöki teendő­it is elvállalta.

A találkozón élénk figyelem kísérte dr. Ábel István dékán előadását, amely a kar jelenlegi helyzetét, eredményeit és terveit mutatta be. A program utolsó eseménye­ként dr. Sztanó Imrével beszélgetve em­lékeztek meg a résztvevők – akik között sok mai hallgató is helyet kapott – a 25 éves számviteli törvényről. A sztorizga­tással egybekötött visszaemlékezésből a hallgatóság is sokat tanulhatott, és olyan információkkal gazdagodott, amelyek ed­dig nem voltak ismertek. (A törvény el­fogadásának részleteire a SZAKma idén ősszel kétrészes, dr. Nagy Gábor tollából származó írásban emlékezett.)