50 éves a vámunió

/ 2018. szeptemberi lapszám

Az európai vámunió idén jú­lius 1-jén fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte. Az Európai Unió egyik legnagyobb vív­mányaként létrejött vámunió 1968- ban kezdte meg működését, megszün­tetve az Európai Közösség tagjai kö­zötti határokon kivetett vámokat. A mai, Európai Unión belüli árukereske­delemre vonatkozó vámtarifák eltör­lésével a vámunió az első döntő lépést jelentette afelé, hogy az EU a világ legnagyobb kereskedelmi övezetévé válhasson, amelyben az EU 28 vám­igazgatása egyként működik.

Az elmúlt 50 év során a vámunió az egységes piac sarokkövévé nőtte ki magát, amely hozzájárul az uniós ha­tárok biztonságához és védi polgárait a tiltott és veszélyes áruktól. Emellett a világkereskedelem egyre növekvő ré­szét fedi le: az uniós vámszervek 2017- ben a világ kereskedelmi forgalmának 16 százalékát kezelték.

Az 50 éves vámuniót ünneplő kam­pányról további információk érhetők el a https://ec.europa.eu/taxation_customs/50-years-eu-customs-union_en honlapon.