Torma Józseftől búcsúzunk

/ 2018. július-augusztusi lapszám

Mély fájdalommal és megrendüléssel búcsúzunk szakmánk nagyra becsült egyéniségétől, Torma Józseftől, a kamara Fegyelmi Bizottságának elnökétől. Személyében egy nagytudású, széles látókörű vezetőt, kiváló szakembert, mégis csupa szív kollégát veszítettünk el.


Torma József könyvvizsgálói oklevelét 1997- ben szerezte. Megalakulása óta tagja volt a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának, mely­nek életében aktív szerepet vállalt, öt ciklu­son át küldött is volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezet képviseletében. Először a Felvételi bizottság tagjaként, majd 2008- tól az Etikai – későbbi nevén Fegyelmi – Bizottság tagjaként, majd 2016 januárjától már elnökeként sokat tett a könyvvizsgálói hivatás etikai normáinak betartatásáért, ezáltal a szakma hírnevének emeléséért. Fontos volt számára, hogy valamennyi könyvvizsgáló megismerje a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységhez kapcsolódó magatartási szabályokat.

Szakmájára hivatásként tekintett. Munká­ját felelősségteljesen, nagy szakmai igényes­séggel, lendülettel és szeretettel végezte, ám mindig az emberség és a tolerancia volt számára az első. Jelenléte a józan és tiszta gondolkodást, a pontos következte­tést jelentette, emellett a segítőkészséget és a humort.

Nem csak hitte, de jó például is szolgált arra, hogy a szakértelem mellett a tisztesség az, ami egy könyvvizsgáló munkáját kell, hogy jellemezze. Kiállt a hivatáshoz méltó határozott, nyílt és egyenes magatartás, a hi­telesség mellett. A kamara tagjait megannyi hasznos tanáccsal, írással és cikkel segítette. Rendszeresen adott elő konferenciákon, továbbképzéseken, számos publikációja je­lent meg, 1974 óta oktatott és vizsgáztatott pénzügyi és számviteli képzéseken.

Polihisztori felkészültségű ember volt: mindent igyekezett a lehető legalaposabban megismerni. Nagy tudással rendelkezett a történelem, a földrajz és a művészetek területén, szinte minden alkalomra volt egy kedves története, amelyet szívesen hallgattunk.

Közvetlen, barátságos, és végtelenül be­csületes ember volt. Érdeklődéssel és segí­tőkész szándékkal viseltetett az emberek iránt, mellette nem csak elhittük, hogy mindenre létezik jó megoldás, de együtt, közösen, meg is találtuk azt. Emlékezni fogunk bölcsességére, higgadtságára, kor­rektségére, valamint kedves humorára, amellyel a könyvvizsgálói összejövetelek, konferenciák meghatározó személyisé­gévé vált. Az állandó jókedve, mosolya, segítőkészsége, nyitottsága hiányozni fog mindannyiunknak.

Nyugodjon békében, emlékét meg­őrizzük.