Róth – Adorján – Lukács – Veit - Számviteli esettanulmányok 2024

/ 2024. júniusi lapszám

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft., 2024

 

A Számviteli esettanulmányok 2024 alapvetően az éves beszámolóra koncentrál, ennek a számviteli szabályait helyezi mondanivalója középpontjába. Más beszámolókkal – egyszerűsített éves, konszolidált – kapcsolatban a részleteket nem tárgyalja, helyette az éves beszámolótól való főbb eltéréseikre hívja fel a figyelmet. A legutóbbi, 2019-es kiadást követően a hazai számviteli szabályozásban számos változtatásra, pontosításra került sor. Jelen kiadvány mindezek figyelembevételével készült el, így tartalmazza - többek között - az alábbi témákat: a fenntarthatósági jelentés készítése az üzleti jelentés részeként, a szerződés elszámolási egysége fogalom bevezetése, a halasztott adók elszámolásának lehetősége az egyedi beszámolóban, a tartós tulajdoni részesedések kimutatása (egészségügyi, kulturális, szociális intézmények tulajdonosainak), a visszaváltási díjas termékekre vonatkozó elszámolási szabályok, pótbefizetési kötelezettség és osztaléktartozás elengedésének elszámolási szabályai, valamint több kisebb, pontosítást szolgáló módosítás áttekintése.

A könyv a számviteli törvény áttekintése mellett megoldott, részben kidolgozott, illetve kidolgozatlan feladatokat egyaránt tartalmaz.

A kiadvány fő célja egyrészt a számviteli törvény előírásainak összefoglaló rendszerezése, mely megkönnyíti a felsőfokú képzésben résztvevők felkészülését számviteli vizsgájukra, másrészt a gyakorló szakemberek támogatása a munkájuk során felmerülő egyes számviteli problémák megoldásában.