NEMZETI ADÓKONZULTÁCIÓ NOVEMBER VÉGÉN

/ 2019. novemberi lapszám

Konzultáció a NAV új ellenőrzési szemléletéről, a jogkövetést ösztönző megoldásokról, a vállalatcsoportok kihívásairól, a társaságiadó-alanyiságról. A plenáris és szekcióüléseken a NAV szakértői mellett a Pénzügyminisztérium, a vállalkozói szféra és az adótanácsadói szektor vezető szakemberei vesznek részt.

A konferencia célja, hogy átfogó képet adjon a magyar adópolitikáról, az adó­hivatali, jogkövetést ösztönző megoldá­sokról, a társaságokat érintő új szabá­lyokról és egyben visszacsatolási lehe­tőséget biztosítson a társaságokat, szak­értőket képviselő szervezetek számára.

Az egyik legjelentősebb adószakmai esemény az idén is izgalmas témákkal, rangos előadókkal, szakértőkkel várja az érdeklődőket november végén Bu­dapesten. A Nemzeti Adó- és Vámhi­vatal (NAV) az idén is olyan témákat választott, amelyek a legtöbb szakem­ber és gazdasági szereplő érdeklődé­sére számot tarthatnak. Az idei Nem­zeti Adókonzultáció szakmai tartalma, az aktuális adóstratégiai kérdések mel­lett az adózói jogkövető magatartást segítő, támogató megoldásokat, a jog­követés-ösztönzés újszerű módszereit és tapasztalatait helyezi középpontba.

Az előadások és beszélgetések sora az adópolitikai helyzetképpel indul, majd a Pénzügyminisztérium és a NAV szakemberei a legnagyobb adótanács­adó társaságok képviselőivel, valamint a vállalkozói szektor szakértőivel vi­tatják meg az aktuális adóügyi kérdé­seket. Ezek között a NAV vállalkozó­kat segítő szolgáltatásai, új szemlélete mellett például a társaságiadó-alanyi­ság, a transzferár, a tao-kedvezmények, az adóoptimailzálás kérdései is szóba kerülnek. Nem maradnak el a gazda­sági bűncselekmények elleni fellépést és a vámszakmát érintő témák sem.

A rendezvény, miként elnevezésé­ből is kiderül, konzultáció céljából ül­teti egy asztalhoz a magyar adórendszer szereplőit. Így jogalkotók, jogalkalma­zók, gazdálkodók és szakértők egy he­lyen fejthetik ki álláspontjukat, és az ér­deklődők előtt fogalmazódhatnak meg akár az egyeztetésre szoruló kérdések is.

A szakmai párbeszédet szolgálják azok a digitális megoldások, amelyek segítségével a közönség tagjai már az előadások és beszélgetések közben fel­tehetik kérdéseiket a pódiumon ülők­nek. Az előadók válaszai nemcsak a helyszínen hallhatók majd, hanem ol­vashatók is lesznek a NAV honlapjá­ról elérhető netes felületen, a Nemzeti Adókonzultáció oldalán, ahol már je­lenleg is regisztrálhatnak az eseményre az érdeklődők.

Az esemény fővédnöke dr. Sors László, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője.

A konferencia időpontja 2019. november 29. (péntek), helyszíne: Danubius Hotel Helia (Budapest).

A rendezvényre a nav.gov.hu/adokonzultacio2019 felületen lehet regisztrálni november 25-ig.