KISS TAMÁS – MAQSOUDI ALI – DR. NAGY DONÁT – PÁLI REGŐ BÁLINT - PUSZTAI GÁBOR SZABOLCS – VÁGÓ ZOLTÁN - Transzferár ellenőrzések tapasztalatai

, / 2023. júniusi lapszám

Saldo Zrt., 2023.

A transzferárazás az adózás folyamatosan változó te­rülete, amellyel nemzetközileg is a legmagasabb szin­teken foglalkoznak a különféle adóhatóságok, adóta­nácsadó cégek és multinacionális vállalatok szakér­tői. A vállalatközi ügyleteket érintő területre az utóbbi években olyan jelentős tényezők voltak hatással, mint az OECD BEPS akcióprogramja, az irányelvek válto­zása, illetve hazai szinten a jogszabályi környezet módosítása. A 2022. évben a magyarországi transzferár jogszabályi környezet jelentős változáson esett át.

A kiadvány, egyrészt ezen jelentős változásokat mutatja be gyakorlati, ellenőr­zési példákkal illusztrálva, másrészt kitekintést nyújt a jövőben várható olyan jelentős adózási változásokra, mint a kétpilléres adóreform, amelynek beveze­tése a transzferárazást is érinteni fogja. Bemutatásra kerül a háromszintű do­kumentációs kötelezettség, a transzferár-ellenőrzés kockázatelemzési irányai, az adóhatósági ellenőrzés tapasztalatai, illetve a jogszabályi környezet válto­zása, valamint esettanulmányok és bírósági ítéletek.

A szakkönyv fő célja, hogy egyfajta útmutatóul is szolgáljon a minél ponto­sabb és szakmailag alátámasztott transzferár dokumentációk elkészítésében. A könyv szerzői változatos szakmai háttérrel rendelkező gyakorlati szakem­berek, akik munkájuk során különféle transzferárazási problémákkal és kihí­vásokkal találkoztak már.