HÍREK

/ 2023. októberi lapszám

Uniós javaslat az európai kkv-k támogatására

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) Európa gazdasági és társadalmi szerkezetében központi szerepet töltenek be: az európai kkv-k száma jelenleg eléri a 24 milliót, ezzel az EU összes vállalkozásának 99 százalékát teszik ki, és a magánszektor munkahelyeinek kétharmadát biztosítják.

Az Európai Bizottság 2023. szeptember 12-én a kkv-k támogatása érdekében átfogó javaslatcsomagot terjesztett elő, amely a következőkre terjed ki:

  • irányelv a kkv-k adózásának egyszerűsítésről;
  • rendelet a késedelmes fizetések elleni fellépésről; 
  • kedvező üzleti környezet teremtése, a kkv-k szabályozási terheinek csökkentése, valamint az adminisztratív eljárások és jelentéstételi követelmények egyszerűsítése;
  • a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása;
  • olyan speciális eszközök, amelyek célja, hogy a kkv-kat felvértezzék a fenntartható versenyképesség eléréséhez szükséges készségekkel, valamint
  • intézkedések a kkv-k teljes üzleti életciklusuk során történő támogatására.

A kkv-k adózásának egyszerűsítése érdekében az úgynevezett központi iroda szerinti adórendszer lehetővé teszi az állandó telephelyeken keresztül határokon átnyúló tevékenységet folytató kkv-k számára, hogy egyetlen adóhatósággal legyenek kapcsolatban ahelyett, hogy több adórendszernek kellene megfelelniük.

A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló új rendelet hatályon kívül helyezi a késedelmes fizetésekről szóló 2011. évi irányelvet, és szigorúbb, 30 napos maximális fizetési határidőt szab. A javaslat biztosítja a felhalmozott kamatok és kártérítési díjak automatikus megfizetését, és új végrehajtási és jogorvoslati intézkedéseket vezet be a vállalkozások rossz fizetőkkel szembeni védelme érdekében.

A kkv-k fenntartható finanszírozásához való hozzáférésének megkönnyítését is szolgálja az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) által jelenleg kidolgozás alatt álló, a tőzsdén jegyzett kkv-kra vonatkozó egyszerűsített beszámolási standardok véglegesítése és arányosságuk biztosítása. Ezenkívül önkéntes standardot dolgoznak ki a tőzsdén nem jegyzett kkv-k számára, hogy korlátozzák a nagyobb vállalatokra vonatkozó, fenntarthatósággal kapcsolatos beszámolási követelményeknek az értékláncaikon belüli kkv-kra gyakorolt továbbgyűrűző hatását.

A fentieken túl az Európai Bizottság 2023 októberében további intézkedéseket terjeszt elő a jelentéstételi kötelezettségek racionalizálása érdekében, ami mind a társaságok, mind a közigazgatások javát szolgálja. Ezek közé tartozik például a számviteli irányelv határértékeinek kiigazítása az infláció hatásainak figyelembevételével.  

A kkv-segélycsomagról további információ érhető el a https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/sme-relief-package-factsheet_hu honlapon.