HÍREK

/ 2023. szeptemberi lapszám

SZÉP-kártya: kedvező módosítások léptek életbe

Idén augusztus 1. és december 31. között a munkáltatók egyszeri alkalommal, leg­feljebb 200 ezer forint támogatást adhatnak béren kívüli juttatásként a munkavál­lalók SZÉP-kártyájára az évi 450 ezer forint rekreációs kereten felül. Ha a mun­kavállalónak az adott időszakban több munkáltatója van, a 200 ezer forint támo­gatást minden munkáltatótól megkaphatja. Ha a munkavállaló munkaviszonya nem áll fenn a teljes adóévben, a 200 ezer forint összegű juttatást nem kell a mun­kában töltött napokkal arányosítani, az teljes összegben adható. Ha a munkavál­laló új munkaviszonyt létesít, akkor az új munkáltató is utalhat a SZÉP-kártyá­jára 200 ezer forint összegben pluszjuttatást. A munkáltató a 200 ezer forint támo­gatást több részletben is utalhatja a munkavállaló SZÉP-kártyájára. A SZÉP-kár­tyán levő teljes összeg 2023. augusztus 1. és 2023. december 31. között hideg élel­miszer vásárlására is felhasználható.