HÍREK

/ 2023. szeptemberi lapszám
HÍREK

Változott a megtakarítások adózása

Július 1-től a természetes személyeknek a személyijövedelemadó-köteles kamatjö­vedelmeik után – az ingatlanalap befekte­tési jegyéből származó kamatjövedelem kivételével – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg szociális hozzájárulási adót (a továbbiakban: szocho) kell fizetniük.

A szabályozás bevezetésével a kormány célja az volt, hogy fokozza a lakosság állampapírok iránti keresletét. Az in­tézkedés az öngondoskodás megerősíté­sét, a pénzügyi tudatosság növelését és a lakossági megtakarítások reálértéké­nek megőrzését egyaránt szolgálja. Ki­terjesztett szocho fizetési kötelezettség egyáltalán nem vonatkozik a 2023. jú­lius 1-je előtt lekötött betétekre, illetve megvásárolt értékpapírokra, így a la­kosság jelenleg meglévő megtakarítá­sait, azok kamatait sem érinti.