HÍREK

/ 2023. július-augusztusi lapszám

Már 25 ezren regiszitráltak az NTAK rendszerbe

Elfogadta a kormány a Magyar Turisz­tikai Ügynökség (MTÜ) javaslatát, így a vendéglátó üzletek és jeggyel látogat­ható turisztikai attrakciók adatszolgál­tatási kötelezettsége szakaszosan in­dul el a Nemzeti Turisztikai Adatszol­gáltató Központnak (NTAK) – közölte az MTÜ. A vonatkozó kormányrende­let értelmében a százmillió forint nettó árbevétel felett teljesítő vendéglátó üz­letek és turisztikai attrakciók számára lett kötelező az NTAK adatszolgálta­tás 2023. július 1-től, a 12 millió forint nettó árbevételt el nem érő szolgálta­tók pedig mentesülnek a kötelezettség alól. Július 1-jétől az NTAK-ba kizáró­lag azok a törvényben jelzett vendég­látó üzletek és turisztikai attrakciók üze­meltetői kötelesek a forgalmi statiszti­kai adatok továbbítására, amelyek ven­déglátásból, illetve jegyeladásból szár­mazó 2022. évi nettó árbevétele megha­ladta a százmillió forintot. Fontos, hogy az árbevétel megállapításakor az azo­nos szolgáltatóhoz tartozó üzletek be­vételeit nem kell egybeszámítani. A kö­telezettségnek a turisztikai vállalkozá­sok saját, NTAK adatszolgáltatásra hi­telesített vendéglátó vagy jegykezelő szoftverükön keresztül tehetnek eleget. A rendelet értelmében a 12 millió fo­rintot elérő, viszont a százmillió forin­tot meg nem haladó 2022. évi nettó ár­bevétellel rendelkező vendéglátó üzle­tek és turisztikai attrakciók üzemelte­tői 2024. január 1-jétől lesznek kötele­sek az NTAK adatszolgáltatásra.

Nem módosulnak viszont az NTAK regisztrációra vonatkozó szabályok, így továbbra is minden vendéglátó üzlet és turisztikai attrakció számára kötelező a regisztráció. Az MTÜ adatai szerint idáig már több mint 25 ezer adatszolgál­tató regisztrált az NTAK-ba.