HÍREK

/ 2023. július-augusztusi lapszám

ADÓVILÁG az interneten

A NAV szaklapja, az ADÓVILÁG 1997. óta jelent meg nyom­tatásban, de 2023. ja­nuár 1-jétől – a mo­dern kor követelmé­nyeihez igazodóan – már csak elektroni­kusan, a https://ado­vilag.hu weboldalon érhető el.

Ami nem válto­zott, az a szaklap is­mert és megszokott tartalma: rovatokba rendezve találhatók meg a NAV munka­társai által készített és az adott szakterü­let szakmai irányítása által lektorált adó­zással kapcsolatos cikkek, illetve rend­szeresen jelennek meg a NAV bírósági és ellenőrzési gyakorlatát bemutató írások.

A honlapon megjelenő cikkeket az előfi­zetők bejelentkezést követően olvashatják végig, de a legnagyobb érdeklődésre szá­mot tartó cikkek minden hónapban sza­badon olvashatók. A havonta alkalma­zandó üzemanyagár, az adónaptár és a jogszabályfigyelő szintén korlátozásmen­tesen elérhető.

Érdemes tehát elmenteni a „Kedven­cek” közé a https://adovilag.hu webol­dalt, hogy az adózással kapcsolatos hite­les és mértékadó tájékoztatás csak egy kat­tintásra legyen.