HÍREK

/ 2023. július-augusztusi lapszám

Érkeznek az adószámla-értesítők

Június közepétől folyamatosan küldi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a gazdálkodók részére az elektronikus értesítését az adószámla egyenlegről. A küldemény elején mindenki megta­lálja a számára legfontosabb informá­ciót: kell-e fizetnie, igényelhet-e vis­sza, illetve 2022-re keletkezett-e pót­léka. Emellett a NAV Ügyfélportálján pe­dig az év bármely napján megtekint­hető az aktuális egyenleg.

Fontos tudni, hogy adószámla-érte­sítést csak az kap, akinek legalább egy adónemen ötezer forintnál több tarto­zása, vagy ezer forintnál több túlfize­tése van. Többségüknek elektroniku­san, a cégkapura nem kötelezett gaz­dálkodóknak pedig postán érkezik az értesítés. Akik fizetési kötelezettségü­ket tavaly nem, vagy csak késedelme­sen teljesítették, és emiatt ötezer forin­tot elérő pótlékuk is keletkezett azok a pótlékról is kapnak tájékoztatást. Az adószámla aktuális állapota a NAV elektronikus ügyintézési felületein is bármikor megtekinthető, a NAV Ügy­félportálján (ÜPO) vagy a NAV-Mobil alkalmazásán az Adószámla funkció­nál. Az adószámla adatok értelmezé­sében és az egyes teendőkben a NAV honlapján elérhető ADÓSZÁMLA infor­mációs oldalon további segítség talál­ható. A tavalyi évre felszámított pót­lék az értesítés megérkezése után az Ügyfélportálon a Pótléklevezetés me­nüpontban lekérdezhető. A tartozást a gazdálkodók elsősorban átutalással, vagy a túlfizetés átvezetésével rendez­hetik, de egyes esetekben bankkártyá­val is megfizethetik.