HÍREK

/ 2023. júniusi lapszám

Szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenység: változtak a szabályok

2023. június 1. óta a szabad­foglalkozású egészségügyi te­vékenység csak adószámos magánszemélyként végezhető, egyéni vállalkozóként nem. Ezért az egyéni vállalkozók­nak a szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenységi kó­dokat módosítaniuk kell az Egyéni Vállalkozók Nyilván­tartásában olyan ÖVTJ-kódra, amely egyéni vállalkozóként végezhető tevékenységhez tar­tozik. A tevékenységi kör vál­tozását a NAV-nál be kell je­lenteni elektronikusan, a We­bes ügysegéd ( nyilvantarto.hu) Egyéni vállalkozás menü­pontjában.

Hasznos információk a NAV honlapján az adatválto­zás bejelentéséről: Adózás mindenkinek

Önálló vállalkozók tevé­kenységi jegyzékének vál­tozásai: KSH, Osztályo­zások menüpont alatt talál­ható.