HÍREK

/ 2023. júniusi lapszám

Benyújtotta a kormány a jövő évi adójavaslatokat az Országgyűlésnek

A kormány 2024-ben is megvédi a csa­ládbarát adórendszert, így marad Európa egyik legalacsonyabb személyi jövede­lemadója, a családi adókedvezmény, a négygyermekesek, a 30 év alatti anyák és a 25 éven aluliak adómentessége. Emel­lett továbbra is garantálja az alapvető élel­miszerek kedvezményes áfakulcsát. A családpolitikai kiadások és a családi adó­kedvezmények együttes összege így jö­vőre meghaladja a 3300 milliárd forintot.

Az unió előírásának eleget téve - a Magyarországon eddig jóval alacso­nyabb - jövedéki adó szintjét az uniós minimumszinthez kell igazítani. A lé­gitársaságok esetében az üzemanya­gok nem esnek jövedéki adókötele­zettség alá, így a légitársaságok hoz­zájárulása zöld adóként Magyaror­szágon is fennmarad, kedvezményt biztosítva a kevésbé szennyező repü­lőgépeknek.