HÍREK

/ 2023. májusi lapszám

Júliusban indul a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR)

Az európai uniós hulladékgazdálkodási irányelveknek megfelelően 2023 jú­liusától Magyarországon is egyes termékek körforgásos hulladékkezelésének költségeiért a gyártók, termelők lesznek felelősek. 2023. július 1-től bizonyos körforgásos termékek (így például csomagolóanyagok, elemek, akkumuláto­rok, gépjárművek, gumiabroncs, textiltermékek, fabútorok) gyártóira vonat­kozik a regisztrációs és díjfizetési kötelezettség.

A gyártónak 2023. április 1-től regisztrálnia kell a MOHU Partner portál­ján. A gyártó – vagy a meghatalmazott képviselő – a körforgásos termékkel végzett tevékenységének megkezdését megelőzően kérelmezni köteles az or­szágos hulladékgazdálkodási hatóságnál a nyilvántartásba vételét.

Az első adatszolgáltatás 2023 harmadik negyedévére 2023. október 15-ig esedékes a jogszabálytervezet szerint, majd minden negyedévet követő 20. napig.