HÍREK

/ 2023. májusi lapszám
HÍREK

Pénzügyi tudatosság díjazottakra várja a javaslatot a Pénzügyminisztérium

A pénzügyi tudatosság erősítésének eszköze a Pénzügyi Tudatosság Fej­lesztéséért Díj is, amellyel a pénzügy­miniszter az ebben a folyamatban ki­magasló teljesítményt nyújtók ered­ményeit kívánja elismerni. A tárca a pénzügyi tudatosság fejlesztése során a legkimagaslóbb tevékenységet felmu­tató tanulót 150 ezer forinttal, általá­nos vagy középfokú iskola tanárát 500 ezer forinttal, az iskolát pedig 2 millió forinttal díjazza. A javaslatokat a pénz­ügyminiszter által felkért személyek­ből álló ötfős bizottság értékeli, a tes­tület értékelésének figyelembevételé­vel a díj adományozásáról a pénzügy­miniszter dönt.

A díj odaítélésére vonatkozó javasla­tokat 2023. június 15-ig fogadja a tárca. Javaslatokat nyújthatnak be az iskolák fenntartói, vezetői, illetve az iskolai szintű szülői munkaközösség.

A jelöléssel kapcsolatos részletek meg­találhatók az okosanapenzzel.hu-n.