HÍREK

/ 2023. májusi lapszám

Júliusig változik az EKÁER

Az Ukrajnából származó egyes me­zőgazdasági termékek fuvarozásá­val kapcsolatos intézkedésekről szóló 130/2023. (IV. 18.) Kormányrendelet ki­mondja, hogy a háborús veszélyhelyzet ideje alatt a rendeletben meghatározott ún. érzékeny termékek – tranzitszállítá­sok kivételével – nem hozhatók be Ma­gyarország területére, ha azok Ukrajna területéről származnak.

2023. április 19-től az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) kötelezettséget és biztosítékadási kötelezettséget ír elő egyes ún. érzé­keny termékekre. Az új EKÁER-kötele­zettség ideiglenes, 2023. július 1-ig szól.

 

Az egyes ún. „érzékeny termékek”, amelyek a rendelet mellékletében szere­pelnek, például búza, rozs, kukorica, nap­raforgó, tojás, méz, sertéshús. Ez egy új termékkör, amelyre korábban nem vonat­kozott EKÁER-kötelezettség, de 2023. április 19-től ezen termékek Közösségen belüli beszerzésére és egyéb célú beho­zatalára kiterjed az EKÁER-kötelezett­ség. A megbízható adózói státusz e ter­mékek EU-n belüli beszerzése és egyéb célú behozatala esetén a biztosítékadási kötelezettség alól nem mentesít.