HÍREK

/ 2023. márciusi lapszám

Jövedéki változások

2023, február 13-án – uniós jogsza­bályváltozások miatt – több ponton módosult a hazai jövedéki szabályo­zás. Többek között elindul az EMCS (Excise Movement and Control Sys­tem – Jövedéki Árumozgás és Elle­nőrző Rendszer) 4. fázisa, és új jöve­déki adózói státuszok jelentek meg. A jogszabályok módosítása miatti gyakorlati változásokról külön, rész­letes tájékoztatók érhetők el a NAV honlapján

(https://nav.gov.hu/ado/jovedeki_ado/tajekoztatok_informaciok/tajekozta­tok/Valtoznak_a_jovedeki_szaba­lyok_2023._februar_13-an és

https://nav.gov.hu/ado/jovedeki_ado/tajekoztatok_informaciok/tajekozta­tok/Az_EMCS-rendszer_4.0-as_fa­zisarol )