HÍREK

/ 2023. februári lapszám

Védőmaszkokat ajánlott fel a NAV

A négyszázezer FFP2-védőmaszk a Tá­vol-Keletről érkezett a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Mivel a megrendelő a vámkezeléssel kiszabott vámot és áfát nem fizette ki, a NAV le­foglalta az árut.

 

A gazdálkodó a vámtartozást a ren­delkezésére álló idő alatt nem egyenlí­tette ki, és nem élt a meghallgatás jogá­val sem. Ezért a NAV az áruk értéke­sítéséről döntött, hogy az eladásból be­folyt összeg fedezze a vámot és az adót. A maszkok árverésének első és máso­dik köre sem járt sikerrel, ezért a meg­semmisítés következett volna. Az uniós szabályozás azonban megengedi, hogy ilyenkor a forgalomképes termékeket – a jövedéki termékek kivételével – meg­semmisítés helyett karitatív célra hasz­nálják fel. Ez történt a maszkokkal is, a Karitatív Tanács ugyanis elfogadta a NAV felajánlását.