HÍREK

/ 2023. februári lapszám

Megújult az állandó meghatalmazotti bejelentési rendszer

Sokkal egyszerűbbé vált a képviseleti jogok kezelése. Az UJEGYKE adatlap sokat gyorsított az ügyintézésen. 2023. január 30-tól az állandó meghatalma­zásokat online már nem az eBEV por­tálon, hanem az Online Nyomtatvány­kitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet bejelenteni.

Az új rendszer bevezetésével egy­szerűsödik az ügyintézés, nem kell kü­lön-külön jelölni például az iratbete­kintésre, lekérdezésre, adatszolgálta­tásra vonatkozó jogot, sőt a NAV tele­fonos ügyintéző rendszerének használa­tára sem kell külön jogosultságot meg­adni, mert az az adott ügycsoportban automatikusan jár a képviselőnek. Az új képviseleti bejelentés fejlesztése so­rán úgynevezett „okos” kitöltést való­sított meg a NAV, az egyes rovatokat a megadott képviseleti jogcím vezérli. Az ONYA felületén a NAV kiajánlja a ren­delkezésre álló adatokat, és az adatla­pot a feldolgozó szakrendszer is előze­tesen ellenőrzi, csökkentve ezzel a hi­balehetőségeket.