HÍREK

/ 2023. januári lapszám

Aki maga szeretné kitölteni a 2022-es szja-bevallását, már megteheti

Az adóhivatal az idén is segít az e-szja-val. A NAV által előre kitöltött bevallá­sok már március 15-től elérhetők. Ám azok, akik maguk készítenék el bevallá­sukat, már használhatják a webes kitöl­tőprogramot is, ami a legegyszerűbben a NAV eSZJA oldaláról (https://eszja.nav. gov.hu) érhető el.

Az elkészített bevallások kényelmesen, elektronikusan beküldhetők. A NAV-felü­let akkor is alkalmas a bevallás elkészíté­sére, ha valaki nem az ügyfélkapun keresz­tül nyújtja be a bevallását. A papíralapú ki­töltéshez szükséges üres bevallási nyom­tatvány és kitöltési útmutató kinyomtat­ható a NAV eSZJA oldaláról, illetve be­szerezhető a NAV bármely ügyfélszolgá­latán. Akiknek nem kell elektronikus kap­csolatot tartaniuk a NAV-val, továbbra is beküldhetik postán a bevallásukat.