HÍREK

/ 2022. szeptemberi lapszám

2028. december 31-ig kitolódhat az 5 százalékos lakásáfánál a kivitelezési határidő

A kormány további két évvel (2024. december 31-ig) meghosszabbította a kedvezményes, 5 százalékos lakásáfát. Az Építési Vállalkozók Orszá­gos Szövetsége (ÉVOSZ) kezdemé­nyezte, hogy az 5 százalékos áfa al­kalmazásához kapcsolódó átmeneti rendelkezések határideje is hosszab­bodjon meg, amivel biztosítható lenne a megfelelő kivitelezési idő. A kérést a Pénzügyminisztérium megvizsgálta, és javaslatot tesz arra, hogy 2028. de­cember 31-ig lehessen a kedvezmé­nyes áfakulcsot alkalmazni akkor, ha a lakóingatlan építésére az építési en­gedély 2024. december 31. napjáig véglegessé vált, vagy egyszerű beje­lentés esetén az építést eddig az idő­pontig bejelentették. A javaslatot már ősszel tárgyalhatja az Országgyűlés.