HÍREK

/ 2022. július-augusztusi lapszám

Az Egyesült Államok felmondta a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást

Az Egyesült Államok nyomást akar gyakorolni Magyarországra a kettős adóztatás elkerüléséről szóló – 1979-ben megkötött – megállapodás felmondásával, hogy változtassa meg álláspontját a globális minimumadóval kapcsolatban. A globális minimumadó gyors bevezetése egy versenyképességet rontó lépés lenne, ami veszélyeztetné a munkahelyeket, és több olyan ország van, amely nem készül ennek a bevezetésére. Ráadásul az erről szóló tárgyalásokból hiányzik az igazi érdekeket sértő globális digitális cégek megadóztatását előkészítő rész is.

Különösen a jelenlegi háborús helyzetben, és amikor elszabadultak az energia­árak, indokolatlan egy ilyen lépés, ráadásul nehezen is érthető, hiszen a globális adóreform érdemi elindulását 2024-re módosította a nemzetközi közösség, és az uniós irányelv is ezt tartalmazza. Ezért a céldátumig még rengeteg idő áll rendel­kezésre a tárgyalásokra, illetve a problémák megoldására.

Magyarország már 2010-ben ratifikálta a most felmondott megállapodás új vál­tozatát, amely a felvetett amerikai aggályokat szinte teljes mértékben kezelné. Ezt a megállapodást az Egyesült Államok még mindig nem írta alá. Az ameri­kai fél például kifogásolta, hogy Magyarországon jelentős mértékben csökkent a társasági adó, ami azért érthetetlen, mert egy itteni telephelyen keresztül működő amerikai cég esetében az Egyesült Államok beszámítja az adóteherbe a Magyar­országon megfizetett adót, vagyis a vállalkozás teljes adóterhe nem csökkent.