HÍREK

/ 2022. júniusi lapszám
HÍREK

Cél: a foglalkoztatás adminisztrációjának csökkentése

A vállalkozások éves bevételük 1,7 százalékát fordítják adóadminisztrá­cióra, amelynek jelentős része, mint­egy a negyede köthető a foglalkozta­táshoz. Egy 2019-ben készült felmé­rés szerint éves szinten összességében több mint 90 milliárd forintot tesz ki a munkáltatói bevallásokra, adatszol­gáltatásokra fordított összeg. A fog­lalkoztatói adatszolgáltatás egyszerű­sítésével ez az összeg jelentősen csök­kenthető.

Jelenleg a bevallások mellett mint­egy húszféle adatszolgáltatással szá­molhatnak a vállalkozások, amelyeket az adóhivatal mellett különféle szer­vezetek részére kell megtenni, így pél­dául van, amit a Központi Statisztikai Hivatalnak, a Magyar Államkincstár­nak vagy a Nemzeti Egészségbiztosí­tási Alapkezelőnek kell elküldeni.

A cél az, hogy ne a vállalkozások adminisztráljanak a hatóságok részére, hanem helyettük az egyetlen csatornán beérkező adatokból az állam készítse el a szükséges bevallásokat, adatszolgál­tatásokat. A tervek szerint a fizetendő adót, járulékot is meg tudja majd álla­pítani az új rendszer, amelyen a Pénz­ügyminisztérium piaci szereplőkkel és az adóhivatallal közösen dolgozik.