HÍREK

/ 2022. májusi lapszám

Júliusra is jár a kisbenzinkutak kedvezménye

2022 júliusában is érvényben ma­radnak a kisbenzinkutakat üzemel­tető vállalkozások kedvezményei. A kifizetőnek 2022 júliusában sem kell megfizetni a töltőállomásonként leg­feljebb négy munkavállalónak kifize­tett munkabér utáni szociális hozzájá­rulási adót.

 

Emellett a rehabilitációs hozzájáru­lás fizetésére kötelezett kifizető 2022- ben további egy hónapra, vagyis ös­szesen hat hónapra arányosan jutó re­habilitációs hozzájárulás alól mente­sül, és 2022 első és második negyed­évére előleget sem fizet. A 2022. jú­liusi kiva megállapításánál sem kell adóalapnak tekinteni a töltőállomá­sonként legfeljebb négy munkaválla­lónak juttatott személyi jellegű kifize­tések összegét.