HÍREK

/ 2022. májusi lapszám
HÍREK

Újabb adóügyi könnyítés több ezer kisvállalkozásnak

Továbbra is használatban maradhatnak azok a pénztárgépek, amelyek nem ren­delkeznek érvényes forgalmazási enge­déllyel. Az intézkedés több ezer kisvál­lalkozásnak jelent újabb anyagi és admi­nisztrációs könnyítést.

Összesen 86 olyan pénztárgéptípus engedélyét vonták vissza 2017-ben és 2018-ban, amelyen a gyártók, forgal­mazók nem végezték el a szükséges fej­lesztéseket. A szabályok többéves felké­szülést biztosítottak az átállásra, a vis­szavont engedélyű kasszákat öt évig le­hetett használni. Az érintettek többsége azonban kisvállalkozás, amelyeknek az új pénztárgépek beszerzése és üzembe helyezése nemcsak adminisztrációs, ha­nem komoly anyagi terhet is jelentene, ezért a régi pénztárgépek további hasz­nálatának engedélyezése fontos adóügyi könnyítést jelent számukra. Az online adatkapcsolat ezeknél a pénztárgépek­nél is biztosított, az adóhivatal kocká­zatelemzői továbbra is rálátnak ezekre a kasszákra, így a gazdaságfehérítésben betöltött szerepük nem sérül.

A kisvállalkozásokat segítő jogsza­bály-módosítás előkészítése folyamat­ban van.