HÍREK

/ 2022. áprilisi lapszám

Ha május 20-a, akkor szjabevallás

Március 1-jétől elérhető a be­vallási tervezet, amit érde­mes átnézni, összehasonlí­tani a munkáltatóktól, kifize­tőktől kapott igazolásokkal, és szükség esetén módosítani, majd beküldeni. A tervezet – az egyéni vállalkozók, a me­zőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezettek ki­vételével – a május 20-i ha­táridő lejártát követően auto­matikusan bevallássá válik.