HÍREK

/ 2022. márciusi lapszám
HÍREK

Speciális protokollt alkalmaznak a magyar-ukrán határon a pénzügyőrök

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei, alkalmazkodva a ma­gyar–ukrán határ terheléséhez, speciá­lis protokollt alkalmaznak, amelynek a lényege: a gyors beléptetés, a kockáza­tok csökkentése, a segélyszállítmányok átengedése.

Az Ukrajnából Magyarországra érke­zők mielőbbi beléptetéséhez könnyített ellenőrzést és vámvizsgálatot végeznek a pénzügyőrök, hogy a zömében asszo­nyokból és gyerekekből álló családok­nak ne kelljen hosszasan várakozniuk. A NAV az Ukrajnába tartó segélyszál­lítmányokat soron kívül kilépteti, hogy azok mielőbb célba érjenek. A gördülé­keny ügyintézéshez a hivatal folyama­tosan egyeztet a humanitárius szerve­zetekkel és a társhatóságokkal. Mind­eközben pénzügyőrök ügyelnek arra is, hogy se a zöldhatáron, se a határátkelő­kön ne jussanak át fegyverek és egyéb veszélyes szállítmányok.

A hazánkban menedéket keresőket a pénzügyőrök közvetlenül is segítik: a határon gyümölcslevet és péksüte­ményt osztanak. A NAV Szabolcs-Szat­már-Bereg Megyei Adó- és Vámigazga­tóságának kollektívája adománygyűjté­séből származó pénzből vásárolt enni-és innivalóval segíti az Ukrajnából ér­kezett állampolgárokat.