HÍREK

/ 2022. márciusi lapszám

Március 1-jétől elérhetőek a bevallási tervezetek

Az idén már két héttel a törvényben előírt határidő előtt, március 1-jén, közzétette „szja-bevallási ajánlatát” a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). 2022-ben több mint öt és félmillió magánszemély helyett dolgozott az adóhivatal.

A bevallási tervezetek elektroniku­san az eSZJA-portálon (https://eszja. nav.gov.hu) érhetőek el. A tervezetek asztali gépen vagy bármilyen okoseszközön, tableten, telefonon is jóvá­hagyhatók, szerkeszthetők. Aki egyet­ért a tervezet adataival, és nem kell azt semmivel kiegészítenie, ideértve azt is, hogy jogosult családi adó-visszaté­rítésre, vagy már megkapta azt, annak nincs további teendője, május 20-án a tervezete szja-bevallássá válik.

Az szja-s egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezetteknek a tevé­kenységükből származó jövedelem­mel, illetve az adóhivatali nyilván­tartásokban nem szereplő adatokkal kell kiegészíteniük és benyújtaniuk a bevallást. Ha jogosultak az adó-vis­szatérítésre, legegyszerűbben ők is a tervezetben igényelhetik annak ös­szegét.

Idén a NAV a családi adó-visszaté­rítésre jogosult katás egyéni vállalko­zóknak is készít szja-bevallási terve­zetet, ami tartalmazza a február 15- ig kiutalt visszatérítés összegét. Ha egyetért a tervezettel, nem kell kiegé­szítenie vagy jóváhagynia, az automa­tikusan bevallássá válik. Ha viszont a visszatérítést nem kapta meg febru­árban, de jogosult rá, a katás vállal­kozó is szja-bevallásában igényelheti az összeget.