HÍREK

/ 2022. januári lapszám

Adómentesség a 25 év alattiaknak

2022. január 1-jétől mentesülnek a 25 év alatti fiatalok a sze­mélyi jövedelemadó megfizetése alól az átlagbér szintjéig.

Az intézkedéssel 140 milliárd forint marad félmillió fia­tal munkavállalónál. Egy átlagbért kereső fiatal nettó jöve­delme több mint 780 ezer forinttal emelkedhet évente. A 25 év alatti munkavállalónak – általános esetben – először a ja­nuárra elszámolt, de jellemzően már februárban kifizetett bérére lehet a kedvezményt érvényesíteni. Abban az esetben érvényesíthető – a korábbi időszakra elszámolt – januári kifi­zetésnél az adókedvezmény, ha a 25 év alatti fiatal a jövedel­met 2022. január 10-e után szerzi meg.

Ráadásul a 25 év alattiakat semmilyen adminisztráció nem terheli, az adókedvezmény érvényesítését a fiatalnak nem kell kérnie, azt a munkáltató vagy a rendszeres bevételt jut­tató kifizető a jogosultsági hónapokban automatikusan figye­lembe veszi.