HÍREK

/ 2022. januári lapszám

Érdemes nyilatkozni az adókedvezményekről

Az adóelőlegből is igénybe vehe­tők a személyi jövedelemadó adó­alap-kedvezményei, ezért gyer­mekes családoknak, az első háza­soknak, a négy vagy több gyer­meket nevelő anyáknak, a bizo­nyos betegségekben szenvedők­nek érdemes minél előbb nyilat­kozniuk.

A nyilatkozatok https://onya.nav.gov.hu linken érhetők el és tölthetők ki a legegyszerűbben, rá­adásul nyomtatásra, irattárolásra sincs szükség, azt ugyanis az adó­hivatal automatikusan továbbítja az abban megjelölt munkáltató­nak, kifizetőnek.