HÍREK

/ 2021. novemberi lapszám

2022 – egy adóval kevesebb

Csökken az adóadminisztráció, de a kedvezményes képzéstámogatási rend­szer megmarad. A már érvényes (Ma­gyar Közlönyben kihirdetett) törvény értelmében 2022. július 1-jétől megszű­nik a szakképzési hozzájárulás. A VKF-megállapodás értelmében ez a szabály fél évvel korábban, már január 1-jén ha­tályba lép, de fontos, hogy a szakirányú oktatást vagy duális képzést végző gaz­dálkodók 2022. január 1-jétől a korábbiakkal lényegében azonos kedvez­ményt érvényesíthetnek a szociális hoz­zájárulási adóból. Így a szakképzéssel foglalkozó vállalkozások a többiekével megegyező mértékű adócsökkentésben részesülhetnek.