HÍREK

/ 2021. szeptemberi lapszám
HÍREK

Meghosszabbították a hitelmoratóriumot

A nyugdíjasok, a gyermeket várók, il­letve nevelők, a közfoglalkoztatottak és azok a magánszemélyek, akiknek az előző évhez képest csökkent a jövedel­mük, kérhetik a hosszabbítást. A vállal­kozások esetében azok kérhetik, ame­lyeknek az árbevétele legalább 25 szá­zalékkal esett.

A moratóriumban maradás nem automatikus, ezért akik a hiteltörlesz­tési moratóriumot hosszabbítani szeret­nék 2022. június végéig, azoknak erről a jogosultsági feltételek fennállása ese­tén nyilatkozniuk kell majd a bankjuk­nak. Annak érdekében, hogy az érin­tetteknek legyen kellő idejük nyilat­kozni a hitelmoratóriumban maradás­ról, azt automatikusan meghosszabbít­ják 2021. október 31-ig mindenki ré­szére, változatlan formában.