HÍREK

/ 2021. július-augusztusi lapszám

Akár ötmillió forinttal is csökkenthető a fizetendő adó

Érdemes kihasználni a legújabb adó­ügyi könnyítést, amely szerint a koro­navírus-válság miatt akár ötmillió fo­rinttal is csökkenhet a fizetendő adó. A kérelmeket idén év végéig lehet be­nyújtani.

Nemcsak a fizetendő adó csökken­tésében segíthet az új szabály, hanem az adófizetés ütemezésében is. Az öt­millió forintig igénybe vehető 12 havi részletfizetés vagy a 6 havi fizetési ha­lasztás mindegyik adófajtára kérhető.

A könnyítéshez lényegében csak azt kell igazolni, hogy a fizetési ne­hézség a veszélyhelyzetre vezet­hető vissza, a mérséklésnél pedig azt, hogy a tevékenység a veszély­helyzetre visszavezethető okok mi­att lehetetlenülne el. A magánszemé­lyeknek és egyéni vállalkozóknak a FAM01, míg a cégeknek a FAG01 nyomtatványt kell benyújtani, fon­tos jelölni, hogy a kedvezményt a ko­ronavírus-válságra tekintettel kéri az ügyfél.