HÍREK

/ 2021. februári lapszám
HÍREK

Februárban is jár a munkáltatói adómentesség és a bértámogatás

A veszélyeztetett gazdasági ágazatok (a vendéglátás, a szálláshely-szolgál­tatók, az utazásszervezők, a szabad­idős-ágazat és a magántulajdonú bu­szos) vállalkozóira vonatkozó kedvez­mények 2021 februárjában is érvény­ben maradnak.

A vállalkozásoknak nem kell meg­fizetniük a 2020. novemberre, decemberre és a 2021. januárra, febru­árra vonatkozó, munkavállalók utáni szociális hozzájárulási adót, szakkép­zési hozzájárulást, a rehabilitációs hozzájárulás arányos összegét, vala­mint a személyi jellegű kifizetések után a kivát.

A veszélyhelyzeti intézkedések ré­vén az ágazati bértámogatás igény­lésére is tovább, 2021. március 10- ig van lehetőség. A koronavírus mi­att nehéz helyzetbe került turizmus-vendéglátás és szórakoztatás szekto­rok munkavállalóinak támogatása így a februári bérekre is jár. Két héttel to­vább, 2021. február 22-ig lehet igénybe venni a koronavírus miatt elindított ku­tatási, fejlesztési és innovációs bértá­mogatás (KFI) igénylését is.