HÍREK

/ 2021. januári lapszám
HÍREK

Új pályázati programok: indul a VINOP

Egy új uniós pályázati időszak kezde­tét is jelenti a 2021-es év, számos terü­leten jelennek meg pályázati kiírások a 2021–2027-es uniós ciklus forrásai­ból. A VINOP pályázatai a kis- és köze­pes vállalkozások bővítését és fejleszté­sét szolgálják: beruházásra, innovációra, kutatás-fejlesztésre és képzési progra­mokra fordíthatók.

A Vállalkozásfejlesztési és Innová­ciós Operatív Program (VINOP) nem új, hanem a GINOP – Gazdaságfejlesz­tési és Innovációs Operatív Program – folytatásaként működik. Magyarország az előző fejlesztési ciklus legeredménye­sebb forrásfelhasználó tagországai közé tartozik. Jól mutatja ezt az is, hogy 110 százalékos mutatóval hajtotta végre az európai viszonylatban is egyik legna­gyobbnak számító gazdaságfejlesztési programot, a Gazdaságfejlesztési is In­novációs Operatív Programot.

A GINOP-ban hazai források kiegé­szítésével 3000 milliárd forint került a gazdaság vérkeringésébe. A program több ezer cég fejlesztéseit segítette, 100 ezer munkahelyet védett meg, és közel 300 ezer munkavállaló vehetett részt a különböző munkaerőpiaci programok­ban. Csak viszonyításként: az új prog­ramban, a VINOP-ban már az első év­ben, azaz 2021-ben több mint 2000 mil­liárd forint értékben kínál pályázási le­hetőséget Magyarország a vállalkozá­soknak.