HÍREK

/ 2020. novemberi lapszám

Harminc napra szóló könnyítések a vendéglátás-, szabadidő-ágazatban, és a szálláshelynyújtók kedvezménye

A november 11-én hatályba lépő kor­látozások egyelőre harminc napig vannak érvényben, ezért az új támo­gatások novemberre vonatkoznak. A vendéglátás- és szabadidő-ágazat­ban működő vállalkozások mentesül­nek a szociális hozzájárulási adó, va­lamint a szakképzési és a rehabilitá­ciós hozzájárulás fizetése alól, a kis­vállalati adó hatálya szerint adózók esetében pedig nem számítanak bele az adóalapba a személyi jellegű kifi­zetések.

A bértámogatás mértéke a munka­vállaló bruttó munkabérének ötven százaléka, és két feltételnek kell tel­jesülnie ahhoz, hogy a vállalkozás megkaphassa azt:

  • a munkavállalót ne bocsássák el és
  • meg is kapja a fizetését.

Az ágazati bértámogatást igénylők­nek kérelmüket a megyei, illetve fő­városi kormányhivatalhoz kell be­nyújtaniuk, amelyről nyolc napon be­lül döntés is születik. A kapcsolódó dokumentációk a munka.hu felületen érhetők el.

A vendéglátással foglalkozók szá­mára a járulékkedvezmény és a bér­támogatás mellett további könnyítés, hogy a tavaszi helyzethez hasonlóan a házhoz szállítás adminisztratív ter­heit csökkentik, és a taxisokat is be­vonhatják a kiszállításba.

A szálláshely-szolgáltatók számára az állam megtéríti az elkövetkező harminc napra – azaz december 11- ig – a Nemzeti Turisztikai Adatszol­gáltató Központban regisztrált fogla­lásaik után számított nettó bevétel 80 százalékát. A támogatás csak akkor jár, ha a vállalkozás nem bocsájtja el a dolgozóit, és a bérüket is kifizeti.