HÍREK

/ 2020. július-augusztusi lapszám
HÍREK

Az Országgyűlés megszavazta Magyarország 2021-es központi költségvetését

Július 3-án a képviselők 133 igen, 61 nem szavazattal hagyták jóvá a törvényjavaslatot, amely dinami­kus, 4,8 százalékos GDP-bővüléssel, mérsékelt, 3 százalékos infláció-val és a maastrichti referenciaér­ték alatti, 2,9 százalékos GDP-ará­nyos hiánycéllal, valamint a nem­zeti jövedelem fél százalékát megha­ladó biztonsági tartalékkal számol, az államadósság csökkenése mel­lett. Az elfogadott törvény szerint 2021-ben az államháztartás köz­ponti alrendszerének kiadási főös­szege 23 465 402,0, bevételi főös­szege 21 974 178,3, hiánya pedig 1 491 223,7 millió forint.

Hasonlóan az előző évekhez, az állam működése 2021-ben is null­szaldós, tehát a közszolgáltatások – többek között az egészségügy, az oktatás és a honvédelem – költségét az állam továbbra is a működési be­vételeiből finanszírozza.