HÍREK

/ 2020. július-augusztusi lapszám

Megszűnhetnek a visszaélések, avagy változnak a kata szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) bevezetésekor az adónemet választók csu­pán 3 százaléka volt korábban foglalkozta­tott, 2019 végére ez az arány már 40 százalék volt a Pénzügyminisztérium adatai szerint. A változás, amelyet július 3-án az Országgyű­lés megszavazott, a munkahelyek megvédé­sét és újabbak létrejöttét is segíti, hiszen je­lenleg a tisztességes szereplők nem képesek felvenni a versenyt azokkal a nagyobb cé­gekkel, amelyek munkajogviszony helyett katásként foglalkoztatják dolgozóikat. A vál­toztatás lényege, hogy 40 százalékos adót kell fizetni, ha a katás vállalkozó egy üzlet­felének hárommillió forintnál nagyobb ös­szeget számláz ki egy évben. A terhet a kifi­zetőnek, vagyis nem a kisadózónak kell leró­nia. A módosítás csak fél év múlva, 2021. ja­nuár 1-jén lép hatályba.