HÍREK

/ 2020. július-augusztusi lapszám
HÍREK

Július 1-jén hatályba lépett az új társadalombiztosítási törvény

Az új járuléktörvény július 1-jén lépett hatályba, amellyel egy új, sokkal tisztább és egyszerűbb korszak kezdődik a társadalom­biztosítás rendszerében.

Az új társadalombiztosítási törvény egyik leglényegesebb adóegyszerűsítő változtatása az, hogy 2020. július 1-jétől egy te­herré olvadt össze a nyugdíjjáru­lék, a természetbeni és a pénzbeli egészségbiztosítási járulék, vala­mint a munkaerőpiaci járulék. A bürokratikus terhek csökken­tésével a gazdálkodók komoly összegeket és időt is takaríthat­nak meg. Az új egységes járulék, azaz a társadalombiztosítási já­rulék mértéke 18,5 százalék. Az adórendszer jelentős egyszerűsí­tésén túl az egységes járulék be­vezetése biztosítja például azt, hogy az őstermelők és a meg­bízási jogviszonyban dolgozók munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságot is szereznek.