HÍREK

/ 2020. júniusi lapszám

Balogh László az Európai Beruházási Bank Audit Bizottságának élén

 

Balogh Lászlót, a Pénzügyminiszté­rium pénzügypolitikáért felelős helyet­tes államtitkárát bízta meg az Európai Unió pénzügyminisztereiből álló Kor­mányzótanács az európai intézmény banki tevékenységét felügyelni hivatott testület vezetésével az Európai Beruhá­zási Bank (EIB) Közgyűlésén. A szak­ember megválasztását megelőzően két évig az EIB Audit Bizottságának ak­tív tagjaként tevékenykedett, rendelke­zik tapasztalatokkal a banki szabályo­zás és felügyelés, a nemzetközi pénz­ügyi intézmények, valamint az európai pénzügyi szabályozás területén; megbí­zása egy évre szól.