HÍREK

/ 2020. júniusi lapszám

Testvérek között marad, avagy illetékmentes lehet az öröklés és ajándékozás

Június 16-án – lapzártánk után – sza­vaz az Országgyűlés arról a módosításról, amely szerint a jövőben nem kellene ille­téket fizetni a testvérek közötti ajándéko­zás és öröklés után. A legfontosabb rész­letszabály kimondja, hogy az illetékpa­szus értelmében azok számítanak testvér­nek, akiknek legalább egy közös szülője van. A mentesség az örökbefogadott gyer­mekeknél is így alkalmazandó. A képvi­selőház támogatása nyomán az új kedvez­mény a Magyar Közlönyben való megje­lenéstől számított 15 napon belül hatályba is léphet. Az új szabály több tízezer testvér helyzetét könnyítheti meg, náluk hagyva – évente – legalább négymilliárd forintot.