HÍREK

/ 2020. májusi lapszám

Gyorsabban kapják vissza a cégek az áfát

Az eddiginél rövidebb idő alatt utalja ki a jogszerűen visszajáró forgalmi adót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a je­lenleg is működő kis- és közepes vállalko­zásoknak. A kkv-k az eddigi 75 nap helyett 30 nap alatt megkaphatják az őket megil­lető összegeket. Az adózási előéletük alap­ján megbízhatónak minősített kis- és köze­pes vállalkozások ennél is hamarabb jut­hatnak a visszaigényelt összeghez, ese­tükben ugyanis 30 napról 20 napra is rö­vidülhet a kiutalási idő. Azok a vállalko­zások, amelyek a veszélyhelyzet előtt – a tisztességes adófizetők és a költségve­tés kárára – megsértették az adószabályo­kat, s emiatt kockázatos adózóknak számí­tanak, továbbra is 75 napon belül kaphat­ják csak vissza az áfát. A kiutalás gyorsítá­sát az adóhatóság úgy végzi el, hogy köz­ben igyekszik kiszűrni a jogosulatlan vis­szaigényléseket, ehhez pedig megduplázott ellenőrzési és kockázatelemzési erőforráso­kat állított be.